Terms and conditions

Campus Angels

Algemene Voorwaarden van de gebruikersovereenkomst

1. Beschrijving van de dienst, acceptatie van Algemene Wijziging.

Campus Angels biedt de gebruikers ( "Gebruikers") van de webpagina’s https://campusangels.com aan (de "Site") een platform voor crowdfunding en crowdsourcing projecten, dat wil zeggen omnisourcing®; het delen van informatie met betrekking tot de journalistiek; communicatie met andere gebruikers; het ter beschikking stellen; het uploaden van Gebruikerscontent (zoals hieronder gedefinieerd) en andere kenmerken, functies of diensten op de Site (gezamenlijk de "Dienst"). De Dienst kan omvatten: webhosting voor het opslaan van gebruikerscontent, het creëren van gepersonaliseerde webpagina's voor de gebruiker; een groot deel van de site en de services zijn alleen beschikbaar voor gebruikers die de leden ( "Members") geworden. Om lid te worden, moet je het Campus Angels voorzien van bepaalde persoonlijke informatie door een account aan te maken.

Deze Algemene Voorwaarden van de gebruikersovereenkomst (de "Overeenkomst") bepaalt de juridisch bindende termijnen tussen u en Campus Angels. Deze overeenkomst is van toepassing op alle gebruikers van de site of dienst, met inbegrip van gebruikers die enige inhoud, informatie of andere materialen op de site plaatsen. Als u ervoor kiest om de site of dienst te gebruiken, gaat u akkoord u te houden aan alle voorwaarden van de overeenkomst. Campus Angels kan delen van deze overeenkomst veranderen, toevoegen of verwijderen op elk gewenst moment. Als het zo is, zal zij deze veranderingen op de site te plaatsen.

Als een van deze regels of eventuele toekomstige veranderingen onaanvaardbaar zijn voor u wordt u verondersteld de dienst niet te gebruiken. Uw verderzetting van het gebruik van de site en dienst verondersteld uw aanvaarding van de wijzigingen in de voorwaarden. Campus Angels kan elk aspect van de dienst op elk gewenst moment veranderen, opschorten of stopzetten met inbegrip van de beschikbaarheid van een of meerdere functies, databases, of de inhoud. Campus Angels kan ook grenzen stellen aan bepaalde functies en diensten of uw toegang tot de site en de dienst zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid beperken.

Als u gebruik maakt van bepaalde Diensten van Campus Angels, zijn u en Campus Angels onderworpen aan eventuele aanvullende voorwaarden, richtlijnen of regels die van toepassing zijn op deze diensten. Al deze aanvullende voorwaarden, richtlijnen en regels worden hierbij door verwijzing opgenomen in deze overeenkomst.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zullen alle nieuwe functies die ter uitbreiding of verbetering van de dienst, met inbegrip van de introductie van nieuwe functionaliteiten onderworpen zijn aan deze overeenkomst.

 

2. Privacy.

Uw privacy is erg belangrijk voor Campus Angels. Lees ons privacybeleid [link], dat ook van toepassing is op uw gebruik van de dienst, om onze beleid te begrijpen.

 

3. Licentie en toegang tot de site.

Campus Angels verleent u een beperkte licentie voor toegang en persoonlijk gebruik van de site en de dienst. U gaat ermee akkoord niets (anders dan pagina caching) te downloaden of te wijzigen aan de site, of een gedeelte ervan, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Campus Angels. Deze licentie omvat geen wederverkoop of commercieel gebruik van de site, de dienst, of de inhoud; alle het downloaden of kopiëren van accountinformatie ten behoeve van een andere handelaar; of enig gebruik van data mining, robots of soortgelijke wijzen voor het verzamelen van data en extractie van toepassingen.

Het gebruik van de site of dienst voor illegale en/of ongeoorloofde praktijken, met inbegrip van het verzamelen van gebruikersnamen, e-mailadressen of gebruikerscontent van andere gebruikers door elektronische of andere middelen voor het doel van het verzenden van ongevraagde e-mail, onbevoegde opnemen van linken naar de site of andere illegale doeleinden zullen steeds worden onderzocht.

Commerciële advertenties, affiliate links, en andere vormen van aansporing kunnen worden verwijderd uit berichten of accounts zonder voorafgaande kennisgeving en kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap privileges. Campus Angels zal de nodige juridische stappen te ondernemen voor het illegale of ongeoorloofd gebruik van de site of de Dienst. De site, dienst of enig gedeelte daarvan mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Campus Angels. U mag geen frame of framing technieken om enig handelsmerk, logo, of andere merkgebonden informatie (inclusief afbeeldingen, inhoud, tekst, pagina-indeling, of vorm) van Campus Angels en onze partners of andere gebruikers zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming gebruiken, tenzij anders is bepaald en beschikbaar gesteld via de site of de Dienst. U mag geen metatags, metatext of andere "verborgen tekst" gebruiken of gebruik maken van de naam of handelsmerken van Campus Angels zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Campus Angels. Elk onbevoegd gebruik beëindigt de toestemming of licentie door Campus Angels verleend. U krijgt een beperkt, herroepbaar en niet-exclusieve recht om een hyperlink naar Campus Angels te leggen, zolang deze link Campus Angels, haar gelieerde ondernemingen, of producten of diensten niet op een valse, misleidende, geringschattende of anderszins beledigende manier te vermelden. U mag het logo van Campus Angels of andere partners, ander merkgebonden grafisch of handelsmerk van Campus Angels als onderdeel van de link gebruiken, onder voorbehoud van gebruikseisen van Campus Angels en het recht van Campus Angels om een dergelijke toestemming in te trekken naar eigen goeddunken.

 

4. Account, Wachtwoord, Beveiliging.

a) U ontvangt een wachtwoord en een gebruikersnaam na het voltooien van het registratieproces. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en account, en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord of account. Voor bepaalde functies en diensten kan betaling nodig zijn om toegang te krijgen. Een lid zal zijn gebruikersnaam en wachtwoord niet delen met iemand.

U stemt ermee in (i) Campus Angels onmiddellijk op de hoogte van enig ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of account of enige andere schending van de beveiliging, en (ii) ervoor te zorgen dat u uw account afsluit aan het einde van elke sessie. Campus Angels kan niet en zal niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade als gevolg van het niet naleven van deze paragraaf 4.

b) U stemt ermee in om waar, accurate, actuele en volledige informatie over uzelf, zoals gevraagd door de site in het de registratieformulier (voorbeeld van informatie zijn de persoonsgegevens"). Als je dat niet doet, of Campus Angels redelijke gronden heeft om te vermoeden dat u niet bent voor wie u zich voordoet, heeft Campus Angels het recht om uw account opschorten of te beëindigen en u toegang te weigeren tot de huidige en/of toekomstig websites. Registratiegegevens en bepaalde andere informatie over u zijn onderhevig aan ons privacybeleid [link].

c) Campus Angels behoudt zich het recht voor om een registratie op elk moment goed te keuren voor welke reden dan ook met enige voorwaarden naar eigen goeddunken van de Campus Angels. Campus Angelsbehoudt zich het recht voor om elke gebruikersaccount te allen tijde te beëindigen om welke reden dan ook.

 

5. Internationaal.

U gaat ermee akkoord de Website niet te gebruiken of een deel van de site te exporteren, met inbegrip van de Gebruikerscontent (zoals hieronder gedefinieerd) op een manier die in strijd is met de Amerikaanse exportregelgeving. U bent verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante lokale en nationale wetten waar je ook bent.

 

6. Projecten, producten en transacties.

a) De site biedt een aantal Gebruikers ( "Project Initiatiefnemers") een locatie en een set van tools voor het koppelen met andere gebruikers ( "Donateurs") om projecten ("projecten") te financieren. Campus Angels houdt geen fondsen van projecten bij. Campus Angels is niet verantwoordelijk voor de afgifte van de restituties voor de middelen die zij op grond van projecten hebben verzameld. Campus Angels maakt gebruik van derden( "Partners") om transacties te verwerken met betrekking tot het verzamelen van fondsen voor projecten. Campus Angels staat niet garant voor de prestaties van partners of de volledige overdracht van de fondsen door de partners.

b) Campus Angels garandeert niet de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de items aangeboden in het kader van projecten, de waarheid of juistheid van lijsten, het vermogen van de initiatiefnemers om items aan te bieden, het vermogen van donateurs om beloofde fondsen te verstrekken, of dat er een Project Initiatiefnemer of donateurs daadwerkelijk een transactie voltooid. Niettegenstaande enige bepaling van deze Overeenkomst, houdt Campus Angels geen juridisch aansprakelijkheid voor alle items overgedragen van initiatiefnemers aan donateurs noch zal Campus Angels er aan gehouden worden om de juridische eigendom van items van de initiatiefnemer aan de donateurs over te dragen.

c) U mag de site niet gebruiken voor activiteiten die betrekking hebben op de verkoop van (1) verdovende middelen, steroïden, bepaalde gereguleerde stoffen of andere producten die een risico voor de veiligheid van de consument te presenteren, (2) drugsparafernalia, (3) items die te bevorderen, , vergemakkelijken of instrueren anderen deel te nemen aan illegale activiteiten, (4) items die haat, geweld, raciale intolerantie, of de financiële exploitatie van een misdrijf te bevorderen, (5) items die obsceen worden beschouwd, (6) artikelen die inbreuk maken elke auteursrecht, merkenrecht, recht van publiciteit of privacy of enig ander eigendomsrecht volgens de wetten van enig rechtsgebied, (7) bepaalde seksueel getint materiaal of diensten, of (8) bepaalde vuurwapens, vuurwapen onderdelen of accessoires, munitie, wapens of messen.

d) U mag geen gebruik maken van de site voor transacties die (1) persoonlijke gegevens van derden van tonen in strijd met de toepasselijke wetgeving, (2) zijn vals, bedrieglijk, misleidend, bedrieglijk, misinformative, of vormen van "bait and switch"; (3) dienen om misleidende e-mailadressen, vervalste headers of anderszijds identifiers te manipuleren om de oorsprong van inhoud die via de site te verhullen; of (4) die wetten, regels of voorschriften overtreden.

e) Als we reden hebben om te geloven dat u zich schuldig maakt aan een activiteit die door deze paragraaf verboden is, kunnen we diverse acties ondernemen om Campus Angels, een gebruiker, een derde partij, of u te beschermen tegen claims, kosten, boetes, straffen en enige andere aansprakelijkheid . Deze acties die we ondernemen kunnen zijn zonder beperkt te zijn:

Wij mogen afsluiten, opschorten, of uw toegang tot de dienst te beperken;

We kunnen uw project annuleren, onderbreken of opschorten;

We kunnen contact nemen met kopers die goederen of diensten hebben gekocht van u, met uw bank of creditcardmaatschappij, en alle andere gebruikers, rechtshandhaving, of beïnvloede derden waarschuwen van uw acties.

We kunnen door u verstrekte onnauwkeurige informatie bijwerken;

We kunnen weigeren om de Dienst aan u te leveren in de toekomst;

Wij kunnen uw opgehaalde fondsen weerhouden voor maximaal 180 dagen als dat redelijkerwijs nodig is om het risico van aansprakelijkheid te beperken;

We kunnen juridische stappen ondernemen.

f) Het risico van verlies en de aanspraak op items die je kan kopen bij Campus Angels via de Site of Dienst ( "Producten") over op u op het moment van levering van de diensten aan de vervoerder of, in het geval van een digitale producten, zodra Campus Angels de digitale producten voor u beschikbaar heeft gesteld voor download. Campus Angels raadt u aan de digitale producten direct na aankoop te downloaden en om back-ups te maken. Als u niet in staat om een download te voltooien na onze online hulpbronnen te hebben geraadpleegd, neem dan contact op met de klantenservice van Campus Angels via [email protected]

g) De prijzen van alle producten zijn onderhevig op elk moment aan veranderingen naar eigen goeddunken van Campus Angels. Al deze prijswijzigingen zullen worden gepubliceerd op de site. In het geval van een product een verkeerde prijs of onjuiste informatie is vermeld als gevolg van typografische fout of fout in de prijsstelling, heeft Campus Angels het recht om bestellingen die aan de verkeerde prijs te weigeren of te annuleren. Als uw creditcard al in rekening gebracht is voor de aankoop en uw bestelling geannuleerd wordt, zullen wij dit bedrag terugstorten.

h) Campus Angels aanvaardt het terugsturen van producten voor een terugbetaling binnen 30 dagen. Om een terugbetaling moet u het product terug te keren met de ontvangst en de originele verpakking. Na 30 dagen of zonder de ontvangst en de originele verpakking ingediend rendementen worden niet geaccepteerd. Gebruikers in de Europese Unie kunnen worden gemachtigd voor extra rechten in hun rechtsgebied.

i) U stemt ermee in dat u tijdig betaalt, en we kunnen uw creditcard aanspreken betaling voor enige Producten en verwante extra bedragen (inclusief belastingen, scheepvaart, verzekering, verpakking en andere gerelateerde kosten, indien van toepassing) ( "Vergoedingen"). U stemt ermee in dat Campus Angels alle wettelijke middelen mag aanwenden om de vereiste vergoedingen te bekomen, met inbegrip van het inzetten van een incassobureau en het vorderen van alle juridische kosten.

 

7. Geüploade inhoud.

Kies zorgvuldig de woorden, informatie, inhoud, berichten, tekst, bestanden, afbeeldingen, foto's, video's, geluiden, profielen, werken van auteurschap of andere materialen die u uploadt, linkt naar, publiceert, uitwisselt, of weergeeft op de site of via de service en content die u aanlevert of beschikbaar stelt aan andere gebruikers via de site (gezamenlijk "Gebruikers Content"). U bent verantwoordelijk voor alle Gebruikers Content, zoals hieronder uiteengezet.

Informatie of Gebruikers Content die door andere Gebruikers als onjuist, ongepast of aanstootgevend materiaal, producten of services, kunnen ervaren worden valt niet onder de verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van Campus Angels.

Campus Angels behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken, te weigeren, weigeren te plaatsen of te verwijderen of uw post te wijzigen, of te beperken, op te schorten, of uw toegang tot alle of een deel van de site en/of de Dienst op elk gewenst tijd, voor welke reden, met of zonder voorafgaande kennisgeving, en zonder aansprakelijkheid stop te zetten.

Gebruikers Inhoud mag niet zijn illegaal, obsceen, bedreigend, lasterlijk, invasief van privacy, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten overtreden geheimhoudingsverklaring of ander contract dat nadelig of laakbaar is voor derden en niet bestaat of software virussen, politieke campagnes, commerciële verzoeken, kettingbrieven, massa-mailings, of enige vorm van "spam." U mag geen gebruik maken van een vals e-mailadres, uitgeven voor een andere persoon of entiteit, of op andere wijze misleiden met betrekking tot de oorsprong van alle Gebruikersinhoud.Campus Angels heeft het recht maar niet de verplichting om te verwijderen of te bewerken Gebruikers Content. Campus Angels neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele Gebruikers Content.

Het volgende is een gedeeltelijke lijst van de aard van de Gebruiker Inhoud die onwettig of verboden op de site en de dienst. Campus Angels behoudt zich het recht te onderzoeken en passende juridische stappen in zijn enige discretie tegen iemand die deze bepaling, inclusief zonder beperking, het verwijderen van de beledigende Gebruikers Inhoud van de site of dienst en tot beëindiging van het lidmaatschap van dergelijke overtreders. Verboden Gebruikers Inhoud omvat inhoud die: (i) is obsceen, duidelijk aanvallend, of bevordert racisme, fanatisme, haat of lichamelijk kwaad van enig soort tegen enig groep of individu; (Ii) kwelling of pesten van een persoon; (Iii) heeft betrekking op de overdracht van "junk mail", "kettingbrieven," of ongevraagde mass mailing of "spamming"; (Iv) bestaat uit informatie waarvan u weet dat het valse of misleidende of onwettige activiteiten bevordert of gedrag dat beledigend, bedreigend, obsceen, lasterlijk of lasterlijk is; (V) bestaat uit een onwettige of onbevoegde kopie van een auteursrechtelijk beschermd werk, zoals geluidsopnamen, muzikale composities en video's waarin u niet persoonlijk het copyright bezit of anderszins niet het nodige gezag van de eigenaar (s) het auteursrecht niet; (Vi) computerprogramma's of links naar hen of het verstrekken van informatie te omzeilen door de fabrikant geïnstalleerde apparaten met kopieerbeveiliging of inbreukmakend materiaal; (Vii) bevat beperkt of alleen wachtwoord toegang pagina's of verborgen pagina's of beelden (die niet verbonden naar of van een andere toegankelijke pagina); (Viii) verzorgt Dat exploiteert mensen onder de leeftijd van 18 of verzoekt persoonlijke informatie van iemand jonger dan 18 jaar; (Ix) verzorgt educatieve informatie over illegale activiteiten; (X) verzoekt wachtwoorden of persoonlijke identificerende informatie voor commerciële of onwettige doeleinden van andere gebruikers; (Xi) behelst commerciële activiteiten en / of verkoop zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming zoals wedstrijden, sweepstakes, reclame of piramidespelen; of (XII) maakt gebruik van oneerlijke, misleidende of bedrieglijke inhoud bedoeld om het verkeer te vestigen op het profiel.

 

8. Intellectuele Eigendom.

Project Initiatiefnemers zijn eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten van het Project. Door het gebruik van de Service en het uploaden van een Gebruikers Content, verleent u de Campus Angels een onherroepelijke, volledig betaalde, royalty-vrije, wereldwijde, niet-exclusieve licentie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, op te slaan, om te zetten, gastheer, afgeleide werken van, publiek en privaat-display , uit te voeren, te bevorderen, door te sturen, te distribueren en beschikbaar maken van uw gebruikersnaam, content, met inbegrip van uw naam, handelsmerken, gelijkenissen, en persoonlijke en biografische materialen, voor het exclusieve kader van het aanbieden van en het bevorderen van de site en service.

Tussen donateurs en Campus Angels, is Campus Angels eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten in uw gebruikersnaam Content (zoals hieronder gedefinieerd).

Tussen leden en Campus Angels, is Campus Angels eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van alle auteursrechten, patenten, handelsmerken in verband met de Site en de Service, inclusief alle bijbehorende software, logo's, tekst en afbeeldingen. U verklaart geen intellectueel eigendom van Campus Angels te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Campus Angels.

 

9. Gedragdsocde

a) U stemt ermee in zich te houden aan de voorwaarden van deze overeenkomst, en geen gebruik van de Dienst om: (i) te verstoren, te manipuleren, of acties te ondernemen die de integriteit van het rating-systeem gebruikt op de Dienst kan ondermijnen; (Ii) te belemmeren of verstoren van de Service of servers of netwerken verbonden met de Service, of te negeren van vereisten, procedures, beleid of regelgeving van netwerken die zijn verbonden met de Service; (Iii) het verzamelen van persoonlijke gegevens over andere gebruikers voor opslag; (Iv) het treiteren, misbruiken, of schade berokkenen aan een andere persoon, of (v) om contact op te nemen, te adverteren, te verzoeken of te verkopen aan een andere gebruiker zonder hun expliciete toestemming.

b) Zonder beperking van andere rechtsmiddelen, kunnen Campus Angels en haar relaties de gebruikers onmiddellijk waarschuwen over uw acties, u tijdelijk te schorsen, voor onbepaalde tijd te schorsen of uw lidmaatschap te beëindigen en te weigeren om de Dienst aan u te verlenen indien: (i) u deze Overeenkomst schendt; (Ii) zijn we niet in staat om te controleren of verifiëren alle informatie die u aan ons verstrekt; of (iii) zijn wij van mening dat uw acties financieel verlies of wettelijke aansprakelijkheid kan veroorzaken voor u, ons of onze gebruikers. Uw lidmaatschap zal worden beëindigd en heeft u toegang tot de dienst worden geweigerd als u deze Overeenkomst schendt of enige andere overeenkomst tussen u en Onderneming op eender welke manier.

c) U bent zelf verantwoordelijk voor uw interacties met andere gebruikers van de site. Campus Angels behoudt zich het recht, maar is niet verplicht, om geschillen tussen u en andere gebruikers te monitoren.

 

10. Gebruik & Storage.

U erkent dat Campus Angels acties kan opzetten en limieten met betrekking tot het gebruik van de diensten, met inbegrip van het niet tot een maximum beperkt aantal dagen dat gebruikerscontent kan opgeslaan worden of beschikbaar gemaakt kan worden via de dienst, de maximale opslagcapaciteit dat wordt ter beschikking gesteld van uw project en het maximum aantal keren (en de maximale duur) dat u toegang verstrekt wordt in een bepaalde periode.

U aanvaardt dat Campus Angels geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid heeft voor het blokkeren, verwijderen of falen van de opslag van gebruikerscontent in het kader van de diensten. U erkent dat Campus Angels het recht heeft om accounts te verwijderen die inactief zijn voor een bepaalde periode. U erkent eveneens dat Campus Angels zich het recht voorbehoudt om wijzigen aan te brengen in deze algemene voorwaarden en de werking van de dienst zonder voorafgaand bericht.

 

11. Inhoud derden, links en Syndication.

Campus Angels is niet verantwoordelijk voor enige Gebruiker Inhoud, inhoud van derden, syndicated inhoud, toepassingen, diensten, advertenties en / of koppelingen die kunnen worden opgenomen in de site of de Dienst. De Site kan links naar websites van derden die geen eigendom zijn van of gecontroleerd door Campus Angels bevatten. Campus Angels heeft geen controle over, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacy beleid of de praktijken van websites van derden. Daarnaast kan en zal Campus Angels niet censureren of de inhoud van een site van derden te bewerken. Door het gebruik van de site, ontslaat u Campus Angels van enige en alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van de websites van derden. Daarom raden we u aan op te letten wanneer u de de site verlaat en aandacht te besteden aan de voorwaarden en het privacybeleid van iedere andere website die u bezoekt. Alle correspondentie, zakelijke contacten met, syndication, het koppelen van of deelname aan promoties van derden vinden op of via de site, met inbegrip van betaling of levering van verwante goederen of diensten, en eventuele andere bepalingen, voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke transacties, zijn uitsluitend tussen u en derden. Opnemen van een inhoud van derden op de site vormt geen goedkeuring of aangeven van Campus Angels. Campus Angels heeft geen controle over websites of bronnen van derden, en als zodanig, erkent u en gaat ermee akkoord dat Campus Angels is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, betrouwbaarheid, of functionaliteit, en onderschrijft deze niet en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van derden, toepassingen, diensten, reclame, producten of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen. Opnemen van een inhoud van derden op de site vormt geen goedkeuring of aangeven Vennootschap. Campus Angels is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies of schade, van welke aard opgelopen als gevolg van eventuele transacties tussen u en derden, of als gevolg van de aanwezigheid van dergelijke inhoud van derden of User Content op de Site of als een gevolg van het falen van dergelijke diensten van derden, toepassingen of inhoud om te functioneren zoals bedoeld.

 

12. Beëindiging.

Campus Angels mag deze overeenkomst op elk gewenst moment om welke reden ook beëindigen. Paragraaf 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 zijn onverminderd van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.

 

13. Vertegenwoordigers en garanties.

a) U verklaart en garandeert dat u de volledige bevoegdheid om op te treden namens u en namens een en alle voorgaande eigenaren van enig recht, titel en belangen in en om eventuele Gebruikersinhoud die u plaatst, legt, over te dragen of een link naar.

b) U verklaart en garandeert dat ofwel (i) u ouder dan dan 18 jaar bent, en volledig in staat bent en bekwaam om de voorwaarden, verplichtingen, bevestigingen, verklaringen en garanties uiteengezet in deze Overeenkomst aan te gaan (ii ) je tussen de leeftijden van 13 en 18 jaar en toestemming van hun ouders hebt verkregen voorafgaand aan het gebruik van de site of de Dienst en, voor alle duidelijkheid, voorafgaand aan de start van elk project of transactie. U verklaart en garandeert dat u zich zal houden en voldoen aan deze overeenkomst en alle benodigde toestemmingen, licenties en vergunningen hebt die nodig zijn voor het aangaan en volledig uitvoeren van uw verplichtingen.
In elke situatie, bevestigt dat u ouder bent dan de leeftijd van 13, als de site en service is niet bedoeld voor kinderen onder de 13. Als je jonger bent dan 13 jaar, niet langer de site of dienst te gebruiken. Uw lidmaatschap of de toegang tot de site en de Dienst kan worden verwijderd of geblokkeerd zonder waarschuwing als blijkt dat u verkeerde voorstelling van uw leeftijd. Uw lidmaatschap is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mag niet anderen machtigen om uw account te gebruiken.

c) U verklaart en garandeert dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle gebruikers Content gepost, geüpload, gepubliceerd of weergegeven door middel van uw account, inclusief eventuele berichten, en voor uw interacties met andere gebruikers. U bent zelf verantwoordelijk voor uw Gebruikers Inhoud en de gevolgen van het plaatsen of publiceren zijn. In verband met Gebruikers Inhoud, bevestig je, vertegenwoordigen, en / of garandeert u dat: (i) geen Gebruikersinhoud of het gebruik ervan door Campus Angels een derde partij zal in diskrediet te brengen of inbreuk maakt op of in strijd met enige andere rechten van een derde partij, inclusief, zonder beperking , van een octrooi, handelsmerken, auteursrechten, handelsgeheimen rechts, contractueel recht, recht van publiciteit of recht op privacy; (Ii) u eigenaar bent of over de benodigde licenties, rechten, toestemmingen en machtigingen beschikt en alle patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere eigendomsrechten om alle Gebruikers Inhoud op de wijze zoals beoogd door deze Algemene Voorwaarden te gebruiken; (Iii) u heeft de schriftelijke toestemming, de vrijwaring en / of toestemming van iedere identificeerbare natuurlijke persoon in de User Content om de naam of enige gestalte van elk identificeerbare natuurlijke persoon te gebruiken om integratie en het gebruik van de gebruiker Content mogelijk te maken op de manier voorzien door de Website en deze Gebruiksvoorwaarden; en (iv) u heeft volledig betaald alle royalties, die als gevolg van een persoon of entiteit zijn verschuldigd op grond van uw inzending van elke en alle gebruiker Content.

d) U verklaart en garandeert dat u niet handelt op een manier, of per post of via uploaden van elke gebruiker Content, die in conflict is of interfereert met de bestaande verbintenis of verplichting van jou, en dat er geen overeenstemming eerder door u is aangegaan die zal in conflict is met uw verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.

e) U verklaart en garandeert dat uw gebruik van de site en de dienst moet in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften van een overheid.

f) U verklaart en garandeert dat u de dienst niet zal gebruiken om te uploaden, posten, te linken naar, e-mails, verzenden of op andere manieren het beschikbaar stellen van materiaal dat software virussen of andere computercode, bestanden of programma's te onderbreken bevat te maken, te vernietigen, of beperking van de functionaliteit van computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur.

 

14. Disclaimer.

De standpunten op de site of via de dienst zijn niet de standpunten van Campus Angels. U erkent dat het vertrouwen op enige mening, advies, verklaring of informatie beschikbaar op de site of de dienst op eigen risico is. De website en de dienst bevatten standpunten, meningen, verklaringen en aanbevelingen van derden individuen en organisaties, en Campus Angels vertegenwoordigt niet de nauwkeurigheid, juistheid of betrouwbaarheid van enig advies, mening, verklaring of andere informatie weergegeven, geupload , of verspreid via de site of de dienst. Campus Angels geeft geen enkele garantie met betrekking tot de kwaliteit, de juistheid, volledigheid en geldigheid van alle materialen op de site of de dienst en garandeert niet dat de functies op de site ononderbroken of vrij van fouten, of dat defecten zullen worden gecorrigeerd.

UW GEBRUIK VAN DE SERVICE EN ALLE PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL GEKOCHT OF VERKREGEN DOOR U VIA DE SERVICE IS OP EIGEN RISICO. DE SERVICE EN ALLE PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL gekocht of verkregen door u via de dienst zijn OP EEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS. CAMPUS ANGELS DISCLAIMT UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. CAMPUS ANGELS geeft geen garantie dat (i) DE SERVICE EN ALLE PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL GEKOCHT of verkregen door u via de service zal voldoen aan uw eisen (ii) de dienst ononderbroken, tijdig, veilig of error-vrij is, (iii) DE RESULTATEN DIE UIT HET GEBRUIK VAN DE SERVICE EN ALLE PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL gekocht of verkregen zijn door u via de dienst VERKREGEN NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZIJN, (iv) DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN , SERVICES, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL GEKOCHT of verkregen door u via de service conform uw verwachtingen zijn, en (v) FOUTEN IN DE SOFTWARE WORDEN GECORRIGEERD. Geen advies of informatie, mondeling of geschreven, door u verkregen van Campus Angels of door het gebruik van de dienst zal in geen geval een garantie creëren die niet expliciet vermeld is in deze voorwaarden.

 

15. Schadeloosstelling en aansprakelijkheid.

a) U vrijwaart hierbij Campus Angels, en zal Campus Angels op aanvraag verdedigen, en met haar haar partners (en hun respectievelijke directeuren, managers en werknemers) van en tegen alle verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten en uitgaven (inclusief redelijke advocaten vergoedingen en kosten) die voortvloeien uit enige claim, actie of procedure van een derde partij op basis van: (i) een schending van een garantie, vertegenwoordiging, convenant of verplichting van jou in het kader van deze overeenkomst; of (ii) elke bewering dat elke gebruiker Content geleverd, geupload, syndicated, gekoppeld aan of goedgekeurd door of namens u hieronder of onderneming of het gebruik elke gebruiker daarvan inbreuk maken op de rechten van een andere partij. U vergoedt Campus Angels en haar relaties op de vraag naar daadwerkelijke betalingen die in de resolutie van enige aansprakelijkheid of claim die is onderworpen aan schadeloosstelling ingevolge deze paragraaf 15, met dien verstande dat Campus Angels probeert uw schriftelijke toestemming vooraf te verkrijgen voor het uitvoeren van dergelijke betalingen, en deze toestemming niet op onredelijke gronden is geweigerd, vertraagd of geconditioneerd. Campus Angels zal u zo snel mogelijk in kennis van een dergelijke claim, en u zult de controle van de verdediging van een dergelijke vordering op verzoek Campus Angels aanvaarden. Campus Angels heeft het recht op eigen kosten deel te nemen aan de verdediging onder uw leiding.

b) Met uitzondering van UW VERPLICHTE SCHADEVERGOEDING conform RUBRIEK 15 (a), EN MET UITZONDERING VAN EEN BREUK VAN uw representaties en garanties in artikel 13, heeft in geen enkel geval de ene PARTIJ VERANTWOORDING AAN DE ANDERE PARTIJ VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE, waaronder bedrijfsschade of straffende schade, ZELFS ALS HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEID. Ongeacht enige tegenstelling met wat in deze is vermeld, is de aansprakelijkheid van Campus Angels ten aanzien van u, voor eender welke reden en ongeacht de vorm van de actie, beperkt tot het betaalde bedrag, indien betaald door u aan Campus Angels voor de dienst in de duurtijd van de samenwerking.

 

16. Toepasselijk recht.

Deze Overeenkomst en de relatie tussen u en Campus Angels wordt geregeld door de wetten van de Belgische Staat. U en Campus Angels gaan akkoord met de persoonlijke en exclusieve bevoegdheid van de handelsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

 

17. Kennisgeving.

Campus Angels zal wijzigingen in deze overeenkomst of het privacybeleid bekend maken door het weergeven van mededelingen of links naar berichten over het algemeen op de site te plaatsen. Behalve indien uitdrukkelijk anders vermeld, zullen alle kennisgevingen aan Campus Angels worden verzonden per aangetekende post, met ontvangstbevestiging, naar Campus Angels, Bergensesteenweg 709 bus 8, 1600 Sint-Pieters-Leeuw. Kennisgeving wordt geacht gegeven te zijn drie (3) dagen na de datum van verzending.

 

18. inbreuk op het auteursrecht.

Campus Angels respecteert de intellectuele eigendom van anderen, en wij vragen onze gebruikers om hetzelfde te doen. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd of gebruikt op een manier die inbreuk op auteursrechten vormt, of uw intellectuele eigendomsrechten op een andere manier zijn geschonden, gelieve Campus Angels juridisch vertegenwoordiger met de volgende gegevens te contacteren: (1) een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten behartigd; (2) een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander intellectueel eigendom waartegen inbreuk is gemaakt; (3) een beschrijving van waar het materiaal dat volgens u inbreuk is gelegen op de site; (4) uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; (5) een verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet is toegestaan; en (6) een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw bericht nauwkeurig is en dat u, onder het copyright of intellectuele eigendom bent of bevoegd bent om op te treden op het auteursrecht of namens de intellectuele eigendom van de eigenaar. Elke mededeling van de conclusies van het auteursrecht of andere inbreuk op intellectuele eigendomsrechten moeten aan Campus Angels worden verzonden op:

Campus Angels

Baron D'Hanislaan 20/1

2000 Antwerp

Hou er rekening mee dat deze procedure is uitsluitend voor het melden aan Campus Angels van relaties die uw auteursrechtelijk beschermd materiaal hebben geschonden.

 

19. Algemeen.

a) Deze overeenkomst, samen met de algemene- en eventuele aanvullende voorwaarden, regels of voorschriften geplaatst op de Dienst vormen de gehele overeenkomst tussen u en het Campus Angels en van toepassing op uw gebruik van de Dienst, en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en Campus Angels. U kunt ook onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden die van toepassing kunnen zijn wanneer je affiliatie diensten, inhoud van derden of software van derden gebruikt.

b) Het falen van het bedrijf om het uit te oefenen of af te dwingen van enig recht of bepaling van deze overeenkomst verplicht een verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling.

c) Indien een bepaling van deze overeenkomst door een bevoegde rechtbank ongeldig verklaard te zijn, stemmen de partijen ermee in dat de rechtbank moet proberen de bedoelingen van de partijen te verzoenen zoals aangegeven in deze bepalingen en de overige bepalingen van deze overeenkomst die onverkort van kracht zijn.

d) U stemt ermee in dat onafhankelijk van enige wet of verordening die het tegendeel, elke claim of oorzaak van de actie die voortvloeit uit of gerelateerd aan het gebruik van de Dienst of deze overeenkomst moet worden ingediend binnen één (1) jaar nadat deze claim of actie is ontstaan of voor altijd geblokkeerd worden.

e) De sectie titels in deze overeenkomst zijn uitsluitend voor het gemak en hebben geen wettelijke of contractuele gevolgen.